Pytania i odpowiedzi: FAQ

Pytania i odpowiedzi >FAQ
Co to jest data pierwszej rejestracji pojazdu?Co to jest numer VIN (Vehicle Identification Number)Co to jest rok modelowy pojazdu?Co to jest rok produkcji pojazdu?
Co to jest data pierwszej rejestracji pojazdu?
Jest to data która informuje nas w jakim dniu pojazd został po raz pierwszy dopuszczony do ruchu. W dowodzie rejestracyjny wpisuje się datę pierwszej rejestracji pojazdu; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy i rejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy jest to dzień pierwszej rejestracji pojazdu za granicą; jeżeli w dokumentach załączonych do wniosku o rejestrację pojazdu brak jest informacji o dacie pierwszej rejestracji pojazdu, to w tej rubryce wpisuje się datę 1 stycznia roku produkcji pojazdu;
Do góry
Co to jest numer VIN (Vehicle Identification Number)
VIN czyli umer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta. Przed 1981 nie było zaakceptowanego standardu określającego ten numer i producenci stosowali dla niego różne formaty. Współczesny numer VIN składa się z 17 znaków – cyfr i liter z wyłączeniem liter I, O oraz Q.
Do góry
Co to jest rok modelowy pojazdu?
Rok modelowy (zwany także rokiem modelu lub modelem roku) to okres, w którym produkowane były samochody o tych samych cechach charakterystycznych. Zwykle rozpoczyna się on w połowie roku kalendarzowego i kończy w połowie następnego roku kalendarzowego. Pojęcie „model roku” stosuje się w celach marketingowych.
Do góry
Co to jest rok produkcji pojazdu?
Rok produkcji jest to rok kalendarzowy, w którym pojazd został wyprodukowany, określony przez producenta. W przypadku pojazdu marki "SAM" jest to rok zbudowania tego pojazdu.
Do góry
carvertical VIN check